دوشنبه 17/اردیبهشت/1397

دیدار هیئت سرمایه گذاری ویتنام با استاندار هرمزگان

نشست خبری مشترک با سفیر جمهوری اسلامی ایران در ویتنام و هیئت سرمایه گذاری کشور ویتنام در استانداری هرمزگان برگزار شد.